Citadina 98 SA dispune de o structura organizatorică și de personal care să poată asigura în condiţii de funcţionare a unui Sistem de Management al Calităţii execuţia lucrărilor în domeniul construcţiilor. 

Asigurarea si controlul nivelului de calitate a lucrărilor se realizează prin implicarea permanenta a personalului specializat: 

Responsabili tehnici cu Executia in domeniile: Constructii civile, industrial, agricole, 2.1 – Constructii rutiere si drumuri, 2.3 – Constructii poduri, 2.4 – Constructii tunele si metrou, 5.1- Amenajari hidrotehnice, 7.1 – Constructii pentru imbunatatiri funciare, 9.1 – Constructii edilitare si gospodarie comunala 

▪ Responsabili asigurarea calitatii 

▪ Responsabili controlul calitatii 

▪ Ingineri constructii drumuri, constructii civile, instalatii 

topometrist autorizat ANCPI/OCPI, 

▪ operator RSVTI (Responsabil cu Supraveghere si Verificarea Tehnica a Instalatiilor), 

RSL-IR (Responsabil cu Supravegherea Lucrarilor la Instalatii de Ridicat) . 

▪ Laboranti 

▪ Economisti 

▪ Tehnicieni 

▪ Electricieni autorizati ANRE 

sudori autorizati 

muncitori calificati in domeniile de activitate ale societatii 

▪ mecanici utilaje si conducatori auto.