Portofoliul nostru de lucrări demonstrează înalta calificare, experienţa şi seriozitatea angajaţilor, echipamentele performante specifice lucrărilor de construcţii drumuri, hidrotehnice si retele de alimentare cu apa si canalizari, precum şi preocuparea permanentă pentru calitatea şi diversitatea lucrărilor. 

CITADINA 98 SA este specializata în lucrari de constructii drumuri si poduri, modernizare si reabilitare de drumuri si strazi, reparatii carosabil si trotuare, asfaltari de drumuri, amenajari de platforme industriale cu strat de uzura din asfalt sau beton, lucrari de constructii civile rezidentiale si nerezidentiale, constructii industriale si instalatiile aferente, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari hidrotehnice constand in regularizari de rauri, praguri de fund, consolidari de maluri cu ziduri de sprijin din beton, consolidari de maluri cu gabioane, lucrari tehnico – edilitare de alimentare cu apă și de canalizare, alte lucrari speciale in constructii de tip: statii de bioremediere, statii de tratare a apei, statii de epurare ape uzate, precum si producere si comercializare mixturi asfaltice.