Misiunea SC CITADINA 98 SA este de a se afirma ca partener loial si ferm, capabil să satisfacă nevoile specifice ale clienţilor şi de a-şi imbunătăţi constant poziţia atât pe plan local, cât şi naţional. 

Viziunea SC CITADINA 98 SA are la bază dorinţa noastră de realizare a unor proiecte complexe prin metode inovative, din punct de vedere tehnologic și financiar, 

luând în calcul responsabilitățile pentru mediu și dezvoltarea durabilă. 

• Obiectivele strategice: 

– satisfacerea cerintelor clientilor printr-o gama larga de servicii, realizate in antreprenoriat general, la termenele de executie convenite si in conditiile respectarii cerintelor legale si normativelor din domeniu; 

– imbunatirea managementului calitatii, urmarind si sustinand in activitatea noastra folosirea optima a resurselor; 

– implicare permanenta in protejarea mediului inconjurator si in imbunatatirea performantelor de lucru ale angajatilor nostri. 

creşterea nivelului de dotare cu 10%, faţă de anul precedent, cu echipamente tehnice şi scule performante care să permită optimizarea activităţii; 

prevenirea poluarii, reducerea consumurilor de combustibili, energie, apa si folosirea de practici responsabile pentru recuperarea, reciclarea, refolosirea deseurilor si pentru eliminarea celor nerecuperabile; 

asigurarea mijloacelor de protecţie împotriva riscurilor de accidentare pentru toate funcţiile relevante din organizaţie; 

prevenirea apariţiei accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale prin ţinerea sub control a sistemului de muncă, inclusiv prin testarea periodică a situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns. 

Strategiile de lucru abordate sunt ghidate de o viziune pe termen lung în care infrastructura construită este indispensabilă dezvoltării activităţilor economice şi sociale.