In conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 referitor la produsele pentru construcţii, Citadina 98 S.A. a implementat un certificat cu sistem de control al producţiei in fabrica pentru beton asfaltic, beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic, emulsie cationica de bitum, imbracaminti bituminoase pentru calea de pod executate la cald, avand ca referenţial SR EN 13108, certificarea fiind făcută de către ICECON CERT, dupa cum urmeaza: 

– Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice: Strat de rulare – BA 8 rul 50/70; BA 12.5 rul 50/70; BA 16 rul 50/70; BA 16 rul 45/80-60 (beton asfaltic cu criblura cu bitum modificat); BA 16 rul 50/70 ROAD+ (beton asfaltic cu criblura cu bitum modificat cu ROAD+); BA 16 rul 50/70 (beton asfaltic rugos); Strat de legatura – BA 20 leg 50/70 (beton asfaltic deschis cu criblura); BA 20 leg 50/70 (beton asfaltic deschis cu criblura cu bitum modificat cu ROAD+); Strat de baza – BA 31,5 baza 50/70 (beton asfaltic anrobat bituminos cu criblura) 

– Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice- beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu bitum modificat cu ROAD+ cu proprietati fonoabsorbante) 

– Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice- beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu fibra); SMA 16 45/80-60 (beton asfaltic cu fibra si bitum modificat); SMA 16 50/70 ROAD+ (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri; SMA 12,2 50/70 (beton asfaltic cu fibra) 

– Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice: Strat de rulare – BA 16 rul 50/70 (beton asfaltic cu pietris concasat; Strat de legatura – BA 22,4 leg 45/80-65 (beton asfaltic deschis cu criblura cu bitum modificat cu polimeri), Strat de baza – BA 31,5 baza 50/70 (beton asfaltic anrobat bituminos cu pietris concasat) 

– Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice – Asfalt turnat rutier tip ACR 8 50/70; ACR 16 20/30 

– Certificat de conformitate imbracaminti bituminoase pentru calea de pod executate la cald, tip BA 8 pentru trotuare; Beton asfaltic pentru poduri BAP 16 aferent cale poduri; 

– Certificat de conformitate imbracaminti bituminoase pentru calea de pod executate la cald, tip MA 8 – Mortar asfaltic cilindrat ; 

– Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice 

– Emulsie bituminoasa cationica tip C 60B2- emulsie bituminoasa cationica, continut nominal de liant 60%, fabricate din bitum, indice de rupere clasa 2; 

– Emulsie bituminoasa cationica tip C 65B2- emulsie bituminoasa cationica, continut nominal de liant 65%, fabricate din bitum, indice de rupere clasa 2. 

Societatea mai detine urmatoarele certificate si atestate: 

– Certificat de atestare a societatii care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol activitati de imbunatatiri funciare, studii de proiectare, executare de lucrari si servicii / sau instalatii de fabricarea a instalatiilor de irigat; 

– Certificat in baza Hotararii de Guvern nr. 445/2003 pentru aprobarea “Normelor privind organizarea si desfasurarea activitatii de codificare a articolelor de inzestrare din domeniul apararii” – alocarea “Codului NATO de agent economic” 

– Autorizatie destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, tip PDSB; 

– Autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gezelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip PDIB; 

– Autorizatie destinata sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, tip EDSB; 

– Autorizatie destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip EDIB; 

– Aviz pentru exercitarea activitatii de montare de mijloace de masurare.