Certificari si autorizatii

In conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 referitor la produsele pentru construcţii, Citadina 98 S.A. a implementat…

Structura organizatorica

Citadina 98 SA dispune de o structura organizatorică și de personal care să poată asigura în…

Resurse tehnice si tehnologice

CITADINA 98 S.A. dispune atât de utilaje, echipamente specifice activitatii de constructii si mijloace de transport,…

PREZENTAREA SOCIETATII CITADINA 98 S.A.

 Citadina 98 SA Galaţi este o societate cu capital integral privat romanesc infiintata in anul 1995. Managementul firmei este asigurat de Directorul General și de Consiliul de Administraţie, mandatul acestora fiind stabilit de Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Principalul domeniu de activitate al societății este execuţia lucrărilor de construcţii a drumurilor, autostrăzilor si podurilor, lucrări de construcţii rezidenţiale si nerezidentiale si instalaţiile aferente, construcţii hidrotehnice, alte lucrări speciale de construcţii: canalizare si alimentare cu apa, statii de tratare si epurare a apei, imbunatatiri funciare. 

Politica firmei este orientatã cãtre exigenţele beneficiarilor şi ale pieţei, cãrora CITADINA 98 S.A le rãspunde prin servicii oferite cu profesionalism. 

SC Citadina 98 SA aplică un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale în conformitate cu standardele de referinţă SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018, în scopul asigurării calităţii lucrărilor, prevenirii poluării și accidentelor de muncă şi asigurării conformităţii cu cerinţele legale de mediu şi securitatea muncii si securitatea informatiei conform SR EN ISO/CEI 27001:2018. 

  • 521
    Drumuri construite
  • 22
    Ani de experienta
  • 512
    Proiecte administrate

Te asteptam in echipa noastra!

Suntem alaturi de clientii nostri

intelegem cerintele speciale ale clientilor nostri si ii consiliem pentru cele mai bune decizii

25 de ani de experiență

99
proiecte finalizate
99
Angajati
99
Contracte in derulare
99
Clienti multumiti

Cele mai noi informații

Clienții noștri