VN-CL-01 Rețele de apă și canalizare în Gruparea Focșani 1; 

• VN-CL-02 Retele apa si canalizare in Gruparea Focsani 2; 

• Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Cudalbi, Judet Galati-faza I.