Citadina 98 SA Galaţi este o societate cu capital integral privat romanesc, fosta Societate Comerciala Drumuri si Spatii Verzi infiintata de Primăria Municipiului Galaţi prin Hotărârea nr.4/27.01.1995 prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Administrarea Domeniului Public, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J17/179/1995 atribuit la data de 17.02.1995.

 

Managementul firmei este asigurat de un Director General, sing. Mihai Labau, cu un mandat si puteri depline, ajutat de Consiliul de Administraţie format din 3 membri permanenţi, mandatul acestora fiind hotărât de o Adunare Generala a Acţionarilor care este convocata de

Preşedintele Consiliului de Administraţie in termenul legal, ori de cate ori este nevoie pentru adoptarea hotărârilor ce intra in atribuţiile acesteia.

 

Obiectivul principal de activitate al firmei consta in execuţia lucrărilor de construcţii a drumurilor, autostrăzilor si podurilor, lucrări de construcţii rezidenţiale si nerezidentiale si instalaţii aferente, construcţii hidrotehnice, alte lucrări speciale de construcţii: canalizare si alimentare cu apa, statii de tratare si epurare a apei, lucrari de imbunatatiri funciare s.a.

 

Date economice

                  

  • Cifra de afaceri totală

 

Anul

 

2018

 

2019

2020

 

Cifra de afaceri

lei

 

85.579.291

154.019.086

126.947.358

 

  • Profitul – concretizare a eforturilor, permite identificarea disponibilităţilor şi  posibilităţilor de dezvoltare a companiei, împreună cu alţi indicatori financiari calculaţi cu ajutorul situaţiei  patrimoniale  şi  a  contului  de rezultate.

 

Structura organizatorica

 

Citadina 98 SA dispune de o structura organizatorică si de personal care să poată asigura, în condiţii de funcţionare a unui Sistem de Management al Calităţii, desfăsurarea conform cerinţelor a activităţii de bază – execuţia lucrărilor în domeniul construcţiilor.

 

Societatea CITADINA 98 S.A. are implementat, certificat si menţinut sistemul de asigurare a calitatii conform referenţial SR EN 9001:2015. Certificarea Sistemului este făcută de către CERT IND conform certificatului nr. 8280 C, certificare iniţiala la data de 25.09.2014.

SC CITADINA 98 SA aplică un sistem integrat de management al calităţii şi mediului în conformitate cu standardele de referinţă  SR  EN  ISO  9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018, în scopul asigurării calităţii produselor / serviciilor efectuate, prevenirii poluării/accidentelor de muncă şi asigurării conformităţii cu cerinţele legale de mediu şi securitatea muncii si  securitatea informatiei conform SR EN ISO/CEI 27001:2018  si aplicabile organizaţiei şi utilizarea gandirii bazate pe risc in toate activitatile cu scopul obtinerii unor rezultate imbunatatite si preveniri efectelor negative.

In cadrul societăţii funcţionează un Laborator de analize si încercări in construcţii – gradul II în baza de producţie zona Filesti-Galati, care de asemenea are implementat si menţinut un sistem de asigurare a calitatii corespunzător cerinţelor standardului de referinţa SR EN 17025:2018, autorizat pentru profilele ANCFD, D, GTF, MD, MBM de către Inspectoratul de Stat in Construcţii, conform atestat nr. 3508/09.09.2019.

In conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 referitor la produsele pentru construcţii, CITADINA 98 S.A. a implementat un certificat cu sistem de control al producţiei in fabrica pentru betonul asfaltic, beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic, emulsie cationica de bitum, imbracaminti bituminoase pentru calea de pod executate la cald, avand ca referenţial SR EN 13108, certificarea fiind făcută de către ICECON CERT, dupa cum urmeaza:

  • Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfalticeStrat de rulare – BA 8 rul 50/70; BA 12.5 rul 50/70; BA 16 rul 50/70; BA 16 rul 45/80-60(beton asfaltic cu criblura ci bitum modificat); BA 16 rul 50/70 ROAD+ (beton asfaltic cu criblura cu bitum modificat cu ROAD+); BA 16 rul 50/70 (beton asfaltic rugos);

Strat de legatura – BA 20 leg 50/70 (beton asfaltic deschis cu criblura); BA 20 leg 50/70 (beton asfaltic deschis cu criblura cu bitum modificat cu ROAD+);

Strat de baza – BA 31,5 baza 50/70 (beton asfaltic anrobat bituminos cu criblura)

  • Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice– beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu bitum modificat cu ROAD+ cu prorietati fonoabsorbante);
  • Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice– beton asfaltic cu continut ridicat de mastic SMA 16 50/70 (beton asfaltic cu fibra); SMA 16 45/80-60 (beton asfaltic cu fibra si bitum modificat); SMA 16 50/70 ROAD+ (beton asfaltic cu pudreta de cauciuc si polimeri; SMA 12,2 50/70 (beton asfaltic cu fibra);
  • Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice

Strat de rulare – BA 16 rul 50/70(beton asfaltic cu pietris concasat;

Strat de legatura – BA 22,4 leg 45/80-65 (beton asfaltic deschis cu criblura cu bitum modificat cu polimeri)

Strat de baza – BA 31,5 baza 50/70 (beton asfaltic anrobat bituminos cu pietris concasat)

  • Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice

Asfalt turnat rutier tip ACR 8 50/70; ACR 16 20/30

  • Certificat de conformitate imbracaminti bituminoase pentru calea de pod executate la cald, tip BA 8 aferent trotuare; Beton asfaltic pentru poduri BAP 16 aferent cale poduri;
  • Certificat de conformitate imbracaminti bituminoase pentru calea de pod executate la cald, tip MA 8 – Mortar asfaltic cilindrat ;
  • Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica a betoanelor asfaltice

Emulsie bituminoasa cationica tip C 60B2- emulsie bituminoasa cationica, continut nominal de liant 60%, fabricate din bitum, indice de rupere clasa 2;

Emulsie bituminoasa cationica tip C 65B2- emulsie bituminoasa cationica, continut nominal de liant 65%, fabricate din bitum, indice de rupere clasa 2;

Raport de inspectie a instalatiei de preparat mixturi asfaltice.